PENÍZE ZPĚT

V případě zrušení zájezdu ze strany CK z důvodů uzavření hranic cílové destinace či z důvodu povinné karantény po vstupu do cílové destinace si můžete

  1. vybrat nový termín zájezdu
  2. vybrat jiný zájezd
  3. požádat o vrácení zaplacené částky
so, iGO with
PENÍZE ZPĚT
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted