Polsko

Aktualizace 5.10.2021

Vycestování do Polska

  • Potvrzení o negativním PCR/antigenním testu (ne starším než 48 hodin).
  • Povinnost vyplnit tzv. lokalizační kartu cestovatele (pokud cestujete letecky).
  • Výjimku z testu mají očkovaní (min. 14 dní od druhé dávky, osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech, a děti do 12 let.

Návrat do ČR

  • Před návratem do ČR je třeba vyplnit příjezdový fomulář.
  • V případě návratu hromadnou přepravou (autobus, letadlo, vlak) je třeba prokázat se testem PCR (ne starší 72 hodin) nebo antigenním (ne starší 48 hodin), a to u dopravce. Následně není potřeba absolvovat test v ČR. V případě návratu vlastní dopravou nebo neabsolvování testu před cestou je test povinný po návratu do ČR do 5 dní.
  • Výjimku z povinných testů mají kompletně očkované osoby (14 dní od druhé dávky) a osoby, které prodělaly covid-19 v posledních 180 dnech, tito cestující vyplňují pouze příjezdový formulář; děti do 6 let mají výjimku z testů i formuláře.
  • Národní certifikáty o očkování, negativním testu či prodělání nemoci jsou k dispozici ke stáhnutí na https://ocko.uzis.cz/

Opatření v Polsku

  • Je nutné nosit roušku ve vnitřních i vnějších veřejných prostorách, nevztahuje se na děti do 5 let.

 

so, iGO with
Polsko
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted