Platební podmínky

Platba zálohy a doplatku

Společně se smlouvou o zájezdu obdržíte informace o platbě. Záloha ve výši 40 % je splatná do 5 pracovních dnů od sepsání smlouvy. CK má právo zálohu navýšit o plnou výši ceny letenky (viz. smlouva o zájezdu). Doplatek ve výši 60 % musí být připsán na účet CK nejpozději 30 dní před realizací zájezdu.

Je-li smlouva uzavřena v kratší době než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit celou cenu zájezdu, tedy 100 % ceny, v den podpisu smlouvy zákazníkem.

Uvedené ceny výdajů v části „Cena nezahrnuje“ jsou stanoveny na základě předešlé sezony a jsou pouze orientační. Jedná se o výdaje nutné i o výdaje volitelné.

POZOR: pokud neuhradíte plnou cenu zájezdu do 30 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájezdu a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahrazuje informaci od vás, že se zájezdu nezúčastníte. O případné neúčasti na zájezdu nás prosím písemně informujte. Více o odstoupení od smlouvy naleznete ve Všeobecných obchodní podmínkách v oddíle VII.

Způsob úhrady

Platbu můžete provést bankovním převodem na účet CK:

  • Adresát: Cestovní kancelář iGo s.r.o., Klumparova 571, 500 02 Hradec Králové
  • Bankovní účet vedený u ČSOB: 269411195/0300
  • Variabilní symbol: číslo smlouvy o zájezdu, případně rodné číslo bez lomítka
  • Specifický symbol: číslo zájezdu (uvedeno na smlouvě o zájezdu)

Platby v hotovosti a platby kartou nepřijímáme.

Pokud chcete využít příspěvek na dovolenou od svého zaměstnavatele, rádi vám vystavíme fakturu. Pro její vystavení nám prosím zašlete tyto údaje: fakturační adresa, IČ, DIČ, přesnou částku pro vystavení faktury, e-mail, na který máme fakturu zaslat (faktury zasíláme elektronicky). Pokud zaměstnavatel vyžaduje přesné znění faktury, tak nám to sdělte – rádi vám vyhovíme.

Při všech platbách nezapomeňte správně vyplnit variabilní a specifický symbol. Při společné platbě několika osob napište do poznámky celá jména těch, za které platíte.

so, iGO with
Platební podmínky
Přijmout
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.