Smlouva o zájezdu

Smlouva o zájezdu může být uzavřena osobně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, smlouvu stačí vyplnit, podepsat a poslat zpět.

Smlouva nabývá účinnosti zaplacením stanovené zálohy z ceny zájezdu nebo plné ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu jsou Všeobecné obchodní podmínky, ve kterých najdete mimo jiné informace o právech i povinnostech CK i zákazníka, o způsobu odstoupení od smlouvy, odstupném, způsobu reklamace a další.

U osob mladších 15-ti let musí smlouvu podepsat zákonný zástupce, u osob starších 15-ti let a mladších 18-ti let musí být předložen souhlas zákonného zástupce, že tato osoba může uzavřít smlouvu o zájezdu.

so, iGO with
Smlouva o zájezdu
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted