Tanzánie

Pasové a vízové povinnosti:

Pro vstup do země potřebují občané ČR:

  • cestovní pas (platnost pasu musí být alespoň 6 měsíců ode dne vstupu do země)
  • turistické vízum - jednovstupové vízum, které je platné tři měsíce, je možné zařídit při příletu na letišti za poplatek 50 USD. Je třeba mít připravenou přesnou částku, větší bankovky úředník nemusí přijmout.

DOPORUČUJEME mít s sebou kopii datové stránky cestovního pasu na odděleném místě (pro případ ztráty dokladu).

Zdravotní podmínky:

Všem cestovatelům doporučujeme očkování proti žluté zimnici, u cestujících přilétajících z/do rizikových oblastí, je vyžadováno.

Certfikát o negativním COVID výsledku není po příletu vyžadován, pokud tak není specifikováno leteckou společností.

so, iGO with
Tanzánie
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted