POJIŠTĚNÍ COVID

Cestovní pojištění, které nabízíme, kryje výlohy na léčbu nemocí a úrazů včetně nemoci COVID-19. Toto pojištění kryje i náklady spojené s karanténou z důvodu onemocnění COVID-19 během zájezdu. Aktuálně pořádáme a prodáváme zájezdy pouze tam, kam je možné bezpečně vycestovat, tedy do zemí, kde cestovní pojištění případné léčebné výlohy spojené s nákazou koronavirem kryje.

so, iGO with
POJIŠTĚNÍ COVID
Cookies on our website:
The website uses technical cookies that are used to make the website work.
Cookies do not require consent - § 89 odst. 1) zák. č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
Accepted